Publikacije

Signal  2000


01 Predgovor

02 Razvoj in trenutni položaj slovenskega pouka na avstrijskem štajerskem

03 Glasbene raziskave

04 Dnevi, ki so prestrelili Gornjo Radgono

05 Neznani sosedi: Romi v Sloveniji

06 Arhiv za Štajersko v Laafeldu/Potrni

07 Radgonski filozof Franz Weber (1890-1975)

08 Koncert MPZ-a Avgust Pavel iz Porabja (Madžarska)

09 Ljubiteljsko gledališce Teharje na obisku v Pavlovi hiši

 

Arhiv za Štajersko v Laafeldu/Potrni

V Pavlovi hiši v Laafeldu/Potrni se bo zacetek leta 2001 zakljucila gradnja arhivskega prostora in opremljen bo modul I našega arhiva za Štajersko. Hramba razlicnih arhivalijev sledi po strogih kriterijah za ohranitev inventarja, ki naj bi zagotovila najboljše varovanje dokumentov. Posebne banke podatkov tako kot sodelovci Pavlove hiše, ki so vam z veseljem na razpolago, zagotavljajo, da uporabnik hitro najde posamezne dokumente. 

Kratek pregled modula I arhiva za Štajersko: V arhivu regij so dokumenti teh podrocij ob štajerski slovenski meji, v katerih je v zadnjem casu in/ali do današnega dne obstala vecjezicno prebivalstvo oz. še obstaja. Drugi del arhiva je namenjen manjšinski politiki Avstrije in deloma tudi njenim sosednim državam, pri cemer stojijo v fokusu politicne pogovore okrog Štajerskih Slovencev. Tretji del obstaja iz arhiva društva clen 7, ki obsega tako živahno zgodovino društva tako kot tudi nastajanje kulturnega centra srecanj Pavlove hiše. 

V našem arhivu casopisov se najde casopisne clanke o sledecih temah: Štajerski Slovenci, dejavnosti kulturnega društva clen 7, kulturne prireditve v Pavlovi hiši, manjšinska politika v Avstriji, nemško govoreca etnicna skupina v Sloveniji, vplivi nacionalizma na manjšine v Avstriji (vkljuceno serija pisemskih bomb) in v sosednih državah, clanki razlicnih oseb in osebnosti, itd. Nazadnje želim arhivu za Štajersko samo še, da bi enakomerno razširil svoje module in da bi ga obiskovali veliko kulturnih in zgodovinsko zainteresiranih ljudi!