Publikacije

Signal  2001


01 Spremna beseda

02 Slavist in balkanolog Josef Matl

03 Nemci v Sloveniji 1918-1941

04 "Štajerčeva" stranka

05 Novi sosedje

06 Steirer & Štajrer - praznik jezikov

 

Spremna beseda


Leto 2001 lahko označimo kot politično najbolj uspešno v zgodovini društva. Čeprav priznanje manjšine do zdaj še ni dejansko, kar bi pomenilo sprejem v sosvet manjšin, ob dogodkih v tem letu ugotavljamo, da je prišlo v zvezni deželi Štajerski do opaznega izboljšanja razpoloženja. Predvsem obisk deželne glavarke Waltraud Klasnic v Pavlovi hiši je vpeljal v to zadevo občutno spremembo. V tem vidimo očiten preobrat paradigem deželne politike in močen znak v smer vzpostavljanja pozitivnih povezav, saj se je tudi glede priznanja nemške etnične skupnosti na Slovenskem mnogo spremenilo.


Ivo Vajgl, Waltraud Klasnic


Pavlova hiša je tudi v letu 2001 z mnogimi prireditvami dokazala, da ostaja zvesta svojim načelom, namreč hkrati vzpostavljati mostove in biti vidna izpostava etnične skupnosti štajerskih Slovencev. Prepletenost, kot na primer sprejetje v program štajerske jeseni (steirischer herbst) ter v program Gradca kot evropske kulturne prestolnice 2003, veliko število obiskovalcev v hiši in načrtovana izgradnja stalne razstave o štajerskih Slovencih, so koraki, ki bi jih veljalo posebej omeniti.

 
V tej brošuri najdete tri znanstvene prispevke, ki gledajo v novejšo zgodovino te regije, zaradi tematike pa pridobivajo še dnevnopolitično aktualnost. Michael Reichmayr v svojem prispevku opisuje življenjsko pot Josefa Matla, velikega sina regije Steiermark/Štajerske, in v zvezi s tem izpostavlja programsko geslo, ki smo ga vedno znova slišali tudi zastopniki društva: „Matl hoče poslovaniti Gradec!„ Reinhard Reimann, ki je letos jeseni predaval v Pavlovi hiši, se v svojem spisu ukvarja z nemško etnično skupnostjo v Sloveniji v letih 1918-1948. Posebno zaradi razprav o avstrijsko-slovenskem kulturnem sporazumu v zvezi z etničnima skupinama na obeh straneh meje je ta pogled nazaj zelo aktualen. Ivan Rihtarič se v kratkem odlomku svoje disertacije ukvarja s stranko Štajerc, ki je bila dejavna na Spodnjem Štajerskem, in s tem odpira pogled v ideološke zmešnjave časa okrog prve svetovne vojne. Ti trije vidiki predstavljajo pomembne prispevke k zgodovini mikrokozmosa Štajerska-Steiermark, v katerem lahko v smislu multiple identitete in odprte družbe na obeh straneh meje spet zaživi dvojezičnost.

 
Mag. Michael Petrowitsch je tajnik društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko in odgovoren za program v Pavlovi hiši.