Publikacije

Signal  1999


01 Predgovor

02 Gremo na Štajersko

03 Matija Ljubša

04 Prekoračiti meje s kolesom

05 Juršinci

06 Dnevi mladinske književnosti, ki presegajo meje

07 Kočevarji

 

Dnevi mladinske književnosti, ki presegajo meje

Dnevi mladinske književnosti
, ki jih pripravlja mladinski časopis "Perplex", od leta 1983 v Gradcu, od 1990 pa tudi v Mariboru, v Sloveniji, sopostali že tradicionalni. 

Srečanje je namenjeno druženju avtorjev in mladih bralcev, druženju "producentov" otroške in mladinske književnosti in njihovih kritikov interpretov, da bi spodbudili zanimanje za področje književnosti, ki je še vedno v senci "književnosti za odrasle". 

Učitelji in učenci, pisci in strokovnjaki iz scene otroške in mladinske književnosti so udeleženci srečanj, ki segajo preko nacionalnih meja. 

V oktobru 1983 sta prvic pripravila Dneve mladinske književnosti gospoda Franz Kirnbauer in Erwin König. Z njima so bili avstrijski in madžarski pisatelji. Leto kasneje so Erwina Königa povabili na madžarski kongres pisateljev Avstrije in Madžarske. 1987 so na povabilo prireditelja Franza Kirnbauerja prispeli mladinski pisatelji iz (nekdanje) Vzhodne Nemčije, Češke, Zahodne Nemčije, Švice in iz Slovenije prvič v Graz. 

Od leta 1990 sodeluje pri pripravah na srečanja tudi Romana Šifrer iz Maribora. Literarni večeri in delavnice potekajo na Pedagoški fakulteti v Mariboru in na različnih osnovnih in srednjih šolah. 1991 je na pobudo Johanna Neuholda zaživelo partnerstvo med osnovno šolo Slava Klavora iz maribora in osnovno šolo Unterpremstätten. 

Pri izboru tematskih sklopov za dneve mladinske književnosti je v ospredju povezanost književnosti za otroke in mladino s konkretnim doživljanjem resničnosti: 1992 je potekala diskusija o "preprostih" knjigah za otroke, 1993 pa o knjigah z ekološko problematiko za otroke in mladino. 

1994 so pri otvoritvi srečanja prikazali študenti socialne pedagogike iz škofije Graz-Seckau projekt "Ekološka slikanica". Naslednji projekt je 1995 prikazala realna gimnazija Dreihackengasse: "Moj prijatelj in sosed - Kako nastane knjiga?" 

1997 je bila izdana v okviru srečanja "Dnevi mladinske književnosti" posebna izdaja časopisa "Perplex" z naslovom "Besedila iz delavnice kreativnega pisanja" realne gimnazije Dreichackengasse. 

Kot dopolnilo k referatom v glavnem programskem sklopu je sledila ponudba delavnic in literarnih večerov na šolah. Da bi se učenci lahko pripravili na srečanja, so dobili knjige avtorjev s kratkim povzetkom življenjepisa in objavljenih del. 

Spremljevalni prireditvi sta bili razstavi otroške in mladinske književnosti na temo "Dobra mama - hudobna mama" (1992) in "Otroštvo in mladost polna sonca?" (1993) 

Srečanja "Dnevi mladinske književnosti" pripravlja mladinski časopis "Perplex" finančno podporo pa zagotavljajo javne službe in sponzorji.