Publikacije

Signal  1999


01 Predgovor

02 Spremna beseda

03 Matija Ljubša

04 Prekoračiti meje s kolesom

05 Juršinci

06 Dnevi mladinske književnosti, ki presegajo meje

07 Kočevarji

 

Predgovor

Spremna beseda

S pricujoco številko Signala gre Kulturno društvo clen 7 v drugo desetletje svojega obstoja. Dosegli smo tako osnovno stvar kot ustanovitev kulturnega centra »Pavlova hiša« v Laafeldu / Potrni, kar sta omogocala Ljubljana in Dunaj v skupnem naporu. Mnogi cilji društva, kot so priznanje manjšinskega statusa slovenske manjšine na Štajerskem in urejanje šolske politike v prid urejenega pouka slovenšcine še vedno cakajo na uresnicitev. 

Kljub temu ali prav zaradi tega nas veseli, da vam lahko predstavimo slovensko identiteto na Štajerskem in sozitje med Štajerci slovenskega ter nemškega jezika v tej številki Signala. Ursula Hemetek opisuje raziskovalno delo na terenu s skupino študentov na dvojezicnem podrocju jugovzhodne ter zahodne Štajerske in nam predstavi senzacijo, ki potrjuje obstoj slovenskega zivlja na Štajerskem. Klaus Hermanik se ukvarja z rokopisnimi zapisi duhovnika Matija Ljubša o zupniji Radkersburg in s kroniko zupnije Arveza /Arnfels, v katerih opisuje polozaj slovensko govorecega prebivalstva zupnije. Wolfgang Wehap se ukvarja z drugo povezavo med Gradcem in Mariborom, in sicer s kolesom, gibalnim sredstvom, ki ga zelo cenijo tako na avstrijskem kot na slovenskem Štajerskem. Naslednji prispevek se posveca imenu osebe, ki stoji za motorno kolo tostran in onstran meje: Janez Puh oziroma Johannes Puch in njegova zivljenjska pot je izvrsten zodovinski primer za vecplastno identiteto. Franz Kirnbauer z Graške mladinske revije Perplex opisuje cezmejno sodelovanje med Gradcem in Mariborom v sedanjem casu. Evropsko manjšinsko politiko odraza zadnji prispevek: Maridi Tscherne, poslovodja Kocevskega društva Gottscheer Altsiedler Verein, se posveca v zelo custvenem prispevku dejavnostim Kocevske manjšine, njenem nastopu v slovenski javnosti in predvsem perspektivam za prihodnost. 

Upamo, da krepi naš prispevek polozaj manjšin v Avstriji in zelimo si, da bomo v prihodni zakonodajni periodi uspešni pri uresnicitviji pravic Slovencev na avstrijskem Štajerskem.

Mag. Michael Petrowitsch je tajnik društva člen 7 za avstrijsko Štajersko.